Tandprotes Norrköping

Ersätt dina förlorade tänder

Tandprotes

På den här sidan kan du läsa mer om olika typer av tandprotes och de alternativ som finns när du har förlorat en eller flera tänder. Målsättningen är att erbjuda dig tandersättning som fungerar bra för dig i vardagen och som passar in med dina kvarvarande tänder.

Avtagbara tandproteser

Du som väljer en avtagbar tandprotes får en protes som oftast består av en metallkonstruktion som utgör ramen, ett plastmaterial som ersätter förlorat tandkött och protetiska tänder som även de består av plast.

För att en avtagbar protes ska fungera bra och se naturlig ut krävs noggrann planering av den specialisttandläkare som undersöker patienten och den tandtekniker som skapar protesen.

Först görs ett tandavtryck som skickas till ett tandtekniskt laboratorium. Hos vissa tandläkare skannas det med hjälp av en datoriserad skanner istället för att använda avtrycksmassa. Det är snabbare, enklare och du slipper det obehag som ofta kan upplevas när man måste sitta stilla en lång stund med avtrycksmassan i munnen. Tandavtrycket (i detta fall en digital datormodell) skickas till ett tandtekniskt laboratorium. I laboratoriet framställs din tandprotes baserat på dina individuella förutsätntingar. Medan du väntar på din slutgiltiga protes kan du få en provisorisk tandersättning för att slippa gå tandlös.

När protesen är färdig får du testa den och den justeras för att se till att du får en perfekt passform.

Avtagbar tandprotes finns både i form av delprotes som fästs i intillsittande friska tänder eller som helprotes där tänderna i en hel käke sitter fast mot munnens muskler. Det kan ta tid att vänja sig vid en avtagbar protes och i början kan den orsaka smärta på grund av tryck och skavsår. Din specialisttandläkare kommer att kontrollera att du får en väl fungerande tuggfunktion och att slemhinnorna i munnen mår bra. Justeringar görs vid behov. Din tandprotes måste skötas om och rengöras varje morgon och kväll med hjälp av en mjuk tandborste.

Fasta kronor och broar

Om du hellre vill ha fastsittande tandersättning har du två alternativ att välja på. Det första alternativet är att fästa de nya tänderna i implantat som opereras fast i käkbenet. Här brukar man använda sig av titanskruvar som får läka fast och på så sätt ersätter dina förlorade tandrötter. Det andra alternativet är att använda tandcement som cementerar fast tänderna i munnen.

Kronor - de nya konstgjorda tänderna - kan tillverkas av olika material. De vanligaste materialen är titan eller guld som används i kombination med porslin eller så använder man helkeramiska material. En bro är flera tänder som sitter tillsammans och är tillverkade av samma material.

Så går behandlingen till

Oavsett vilken slags tandprotes du väljer så inleds behandlingen med att du och din specialisttandläkare tar fram en lämplig färg till tänderna. Därefter skapas ett tandavtryck med hjälp en skanner. En tandtekniker kommer att framställa en modell som är anpassad till din muns förutsättningar. Utifrån denna modell görs sedan en krona eller en bro som ersätter dina tänder både till form och funktion.

En bro eller en krona kräver i princip samma skötsel som resten av din mun. Regelbunden och noggrann rengöring med tandborste morgon och kväll samt användning av tandtråd eller tandstickor är det som rekommenderas  Din specialisttandläkare ger dig gärna individuella råd kring hur du bäst bör sköta din munhygien.

Fasta tandimplantat steg för steg

  1. Först dras eventuella lösa, skadade eller infekterade tänder ut. Därefter måste din käke läka ihop för att undvika att det uppstår infektioner.
  2. Titanskruvar opereras in som kommer att hålla din tandprotes på plats i käkbenet. Implantatfixturerna (titanskruvarna) ersätter dina tandrötter.
  3. Fisturen förlängs med hjälp av en distans. På distansen fästes sedan kronorna.
  4. Tandprotetik. Här utformar en tandtekniker dina nya tänder i rätt form och färgton. De nya tänderna monteras på tandfixturerna. Slutresultatet kommer att se naturligt ut och du återfår en normal tandfunktion så att du kan tugga som vanligt med ersättningständerna.

 

Naturligt slutresultat

Målsättningen är att du ska få ett slutresultat som ser naturligt ut och att du får en tuggfunktion som gör att du kan äta som vanligt. Med lösa tandproteser kan det ibland vara problematiskt att få dem att sitta stadigt på plats så att de inte orsakar skavsår eller glider omkring. Kontakta din tandläkare direkt om du märker att din tandprotes inte sitter som den ska eller om den känns obekväm. Det är viktigt att åtgärda besvären så snabbt som möjligt för att undvika infektioner eller att du får muskelspänningar för att du försöker hålla tandprotesen på plats med tungan eller käkmusklerna.