Tandprotes Norrköping

Ersätt dina förlorade tänder

Tandvård

Specialisttandläkare kan även utföra följande:

Käkkirurgi

  • Utförande av käkbensoperationer i samband med tandreglering
  • Utför komplicerade tandutdragningar och drar ut visdomständer som inte har tillräckligt med plats i käken
  • Behandlar käkfrakturer och andra skador i käke och munhåla
  • Åtgärdar missbildningar kring käkområdet
  • Tar bort cystor, tumörer och behandlar slemhinneförändringar i munhålan

Tandimplantat

Du som hellre vill ha nya, fasta tänder som sitter stadigt på plats kan välja att sätta in implantat med titanskruvar. Dessa fungerar och ser ut som naturliga tänder och du behöver normalt sett inte göra något ytterligare än att borsta tänderna som vanligt. Det som håller vissa tillbaka från att skaffa fasta implantat är att man i Sverige får betala en stor del av kostnaden själv om man har ett flertal tänder som måste ersättas.

Bettfysiologi

Bettfysiologi är den gren inom tandvården som används när en patient har problem med smärtor eller annan problematik i ansikte och käke som inte går att härleda till tänderna. Det kan till exempel handla om spänningar i käken, trötthet eller olika former av värk. Här gör en specialisttandläkare en undersökning för att hitta orsaken till besvären. I många fall har det med käkfysiologi eller med muskelspänningar att göra. Bettskena, tandreglering eller kirurgi brukar vara de vanligaste metoderna för att avhjälpa problemen.

Parodontologi

Parodontologi är vård som syftar till att förebygga eller stoppa tandlossning. Att arbeta förebyggande är en viktig del av tandvården.

Endodonti

Endodonti betyder rotbehandling. Här behandlas tändernas nerv, pulpan, och det kringligggande käkbenet.