Tandprotes Norrköping

Ersätt dina förlorade tänder

Stockholm – en växande stad på rätt väg

På senare år har Stockholm börjat förtjäna den självpåtagna titeln ”The Capital Of Scandinavia”. Tidigare har denna titel varit direkt felaktig och huvudanledningen till det är att staden expanderat på ett ostrukturerat vis. Kortfattat så kan man först och främst ge exempel på detta genom att nämna den bostadssituation- och politik som präglat staden.

Stockholm har under flertalet år haft stora problem mad att klara av den stora folkmängd som bor och som dessutom dagligen flyttat till staden. Detta i form av att man – helt enkelt – inte kunnat bygga bostäder som matchar detta stora antal människor; något som i sin tur gjort att priserna på de befintliga stigit till de absurda nivåer som vi dagsläget ser.

Att vi ändå vågar se Stockholm som en stad som verkligen har potential att kalla sig Skandinaviens huvudstad är att allting runt omkring – det som inte rör bostäderna – på ett helt annat sätt har börjat ta fart och fungera. Främst ser man detta i form av fler affärer byggs, att nya områden tar form och att ny spännande arkitektur blandas med äldre, mer klassisk, sådan. De viktigaste är dock att man fortfarande – trots att befolkningen fortfarande växer – ser till saker som sjukvård, skola och omsorg fungerar och i ordet sjukvård så har vi ett tydligt tecken på att Stockholm utvecklats: nämligen tandläkare.

Akut tandläkare är en måttstock

Antalet tandläkare i Stockholm har nämligen ökat rejält och detta har man gjort utan att tappa i kvalitet. Det som däremot har skett är att tandläkare i Stockholm – på grund av ökningen och därmed konkurrensen dem emellan – börjat erbjuda tjänster som inte tidigare fanns och om de så gjorde var extremt dyra.

Om du av någon anledning slog ut en tand i Stockholm så kunde det dröja länge – och bli extremt dyrt att få denna korrigerad. I dagens Stockholm däremot så kan du slå ut samma tand och inom en timme besöka en akut tandläkare för att laga denna. En positiv utveckling som är till gagn och nytta för alla.

Vi säger naturligtvis inte att en akut tandläkare i Stockholm definierar huruvida staden är bäst i Skandinavien eller inte, det vi menar är att en snabb kontakt med en akut tandläkare kan vara en indikation på att staden befinner sig på rätt väg. Akut tandläkare, bra skola, bra sjukvård och bra äldreomsorg är samtliga något som en stad aldrig får växa ifrån – att bostadskrisen i Stockholm är som den är; det är trots allt något som går relativt fort att korrigera och där är man också på god väg.

Vi får hoppas att det inte tar alltför lång tid och att man på grund av detta inte växer ur sin kostym. Vård, skola och omsorg är det viktigaste då man ser till en stads status och potential.

12 Jul 2017